Phi Kristallen extra informatie

Informatie afkomstig uit de Shield Of the Command newsletter juni 2009, Aartsengel Metatron gechanneld door James Tyberonn.

Navolgende tekst is afkomstig van Jill van Maasdijk, auteur van Lichtwerk in Nederland en uitgeefster van het blad Shield of the Command Newsletter (het blad van en voor Lichtwerkers in Nederland en België). Deze tekst is met toestemming van de auteur op www.geneeskrachtigestenen.nl geplaatst, verdere overname van deze tekst is niet toegestaan in welke vorm dan ook. copyright©2012JillvanMaasdijk

De Steen der Wijzen

Kun je iets zeggen over Vogel kristallen, phi-geslepen kristallen, en de persoon die ze heeft uitgevonden, Marcel Vogel?

Inderdaad! De uitvinder hiervan was natuurlijk een scherpzinnige kristalmeester uit Atla-Ra, de priester/we-tenschapper van Atlantis. Hij heeft ze echter niet echt uitgevonden, hij heeft meer de kennis, van wat samenleeft binnen multidimensionaliteit, gechanneld. En in alle eerlijkheid is het meeste dat jullie denken dat uitgevonden is geen nieuwe technologie; het wordt uit de toekomst getrokken en de geavanceerde technische kennis uit het verleden.

Kristal-kennis is essentieel voor de komende tijd van het kwantum-kristallijne veld.  Velen van jullie waren hecht verweven met deze verloren wetenschap. Dat is de reden dat zovelen nu gefascineerd zijn door, niet alleen de kwarts-soorten, maar alle aspecten van het minerale rijk. Maar wees je wel bewust dat het kristallijne veld net zo waardevol is in termen van z’n relatie tot bewustzijn, tot gedachten, tot acties en het manifesteren van creaties. Marcel Vogel heeft op juiste wijze verondersteld dat de energetische signatuur van kwarts zeer overeenkomt met dat van puur water en sinds het menselijk lichaam voor meer dan 70% uit water bestaat, kan kwarts gebruikt worden om   het zowel op te laden als te beïnvloeden.

Kristallen die geslepen zijn in sacrale phi-hoeken zijn tot vele dingen in staat, waarvan de meeste voorbij het huidige begrip liggen van mensen binnen polariteits-bewustzijn. Zie je, deze kristallen bestaan boven het spectrum van jullie zichtbare licht, ver binnen de perceptuële onderverdelingen van kristallijn licht, binnen x-ray en ultraviolet. En daardoor bestaan ze in de eeuwige Void of het Nu, voorbij tijds-opeenvolging. Als zodanig zijn het tijdspoorten en kunnen glimpen bieden in realiteiten van zowel jullie schijnbare verleden als toekomst. Zo simpel als ik het maar kan uitleggen, is jullie bewustzijn binnen planetaire dualiteit en flitsende continuüm  sequentie, ‘verdeeld’ in lineaire tijd en  parallelle mogelijkheidsgebieden. Het Nu-moment in het hogere ultraviolette veld is een kristallijne unit, die universele waarheid bevat. Wanneer je in staat bent toegang te krijgen tot die unit, verwerf je het vermogen om  die waarheid te verruimen en de controle over je realiteit te krijgen. Phi-kristallen zijn dus de vermaarde Steen der Wijzen, die jullie bewustzijn helpen om in die unit van het kristallijn, het alchemische Nu-moment, te komen.

Alchemie heeft altijd uitgebreid gebruik gemaakt van analogie, symboliek enz. om transformationele concepten over te dragen aan esoterische mensen. In sommige tijdsvakken en contexten werden deze metafysische aspecten zo predominant dat de talloze transformationele processen gezien werden als symbolen voor spirituële processen. In jullie hermetische kijk op alchemie, representeerde de Steen der Wijzen een tastbare kristallisatie en morf-transmutatie van een subtiele substantie in iets groters. Dit dus is de geheiligde metafoor voor het innerlijke potentieel van de spirit; en de reden om te evoluëren van een lagere staat van imperfectie naar een hogere staat van verlichting en perfectie. Phi-kristallen zijn het gereedschap van de Merkivah, die je op het alchemische reispad zet. De phi is maar één van de paden van de Steen der Wijzen, de kristallijne reis naar coherente energie middels  phi.


Het Zwarte Gat in Kwarts

Wel nu, er zijn enkele interessante aspecten, gerelateerd aan bepaalde kristallijne vormen, die nu pas begrepen beginnen te worden door jullie wetenschappers. Marcel Vogel heeft terecht de theorie opgeworpen dat er missende siliconen-atomen zijn in de kwartsmolecuul (SiO2), in wat nu bekend staat als de “lattice defect theorie”. Er zijn inderdaad gaten die voorkomen in de tetrahedronale piramide van het kwartsmolecuul. We zeggen jullie dat deze ruimte een energetische vorm  vasthoudt, die in staat is om menselijke intentie te ontvangen en te versterken. Het is een zwart gat van het soort dat in staat is menselijke energetische intentie te ontvangen! Dat is de reden waarom kwarts en vele andere kristallijne stenen geprogrammeerd kunnen worden en geliefden, dat is een belangrijk aspect waarom deze speciaal heilzaam zijn voor jullie. Phi-kristallen, door hun geheiligde geometrische constructie, zenden een unieke energie, een kristallijn licht uit. Ze veranderen de vibratie van de capabele gebruiker. Ze veranderen de frequenties waarop de geest van mensen opereren. Phi-kristallen ontvangen menselijke intentie en inderdaad, intentie schept een energie die samengebundeld en getransformeerd wordt door kristallijn licht. Deze verbeterde energie is in staat om te manifesteren en reikt van de hemelen naar de Aarde en van de innerlijke- naar de uiterlijke- dimensies, zie je.

Bepaalde variëteiten van phi-kristallen zijn verenigbaar met de mensheid. Sommigen ervan zijn verenigbaar met de Aarde, sommigen met de elementale- en emotionele-  werelden, anderen met de hemelse rijken. Sommige creëren frequenties die oeroude coderingen ontsluiten, net zoals sommige natuurlijke kristallen dat doen. Bepaalde phi-kristallen hebben sequentiële sleutels voor verleden en toekomst, die tijds- en dimensionele- poorten openen, maar die worden het minst begrepen heden ten dage en velen ervan blijven ongebruikt en gesloten.  Deze kennis is nu beschikbaar voor de wijze en gefocuste adept. Het zal naar boven komen en zichzelf aanbieden, terwijl de individuële gebruiker groeit in z’n begrip van verantwoordelijk gebruik.

Wel nu, jullie edelsteenkundigen en kristallografen zijn zich bewust dat bepaalde kristallijne edelstenen, inclusief topaas, tourmalijn en speciaal kwarts, een kwaliteit bezitten die “piezo-electriciteit” genoemd wordt. Dit is een behoorlijk unieke eigenschap binnen een levende kristal - om in staat te zijn electriciteit te genereren onder specifieke gepolariseerde condities. Kristallijne solieden hebben een zeer regelmatige atomaire structuur, wat betekent dat, de plaatselijke positie van atomen met respect tot elkaar, zich herhalen op de atomaire ladder. Deze rangschikkingen van kristallijne structuren dienen vele doelen en vormen, in essentie, de levenskracht-structuur van de kristallijne entiteit. Zoals met alle leven, is er een aura-veld en inderdaad een bewustzijn in kristallen. Kwarts biedt vele functies die het speciaal heilzaam maakt voor de mensheid, maar  alle kristallijne structuren bieden waarlijk talloze voordelen.

Een van de primaire attributen van kwartskristallen is dat deze levende minerale vormen, informatie kunnen ontvangen, opslaan, hervinden en uitzenden. De wetenschappers van jullie Stanford universiteit hebben dit in 1994 ontdekt, toen ze er in slaagden een drie-dimensioneel beeld van de Mona Lisa in een kwartskristal te plaatsen en het er toen weer uit te halen. Jullie doorsnee academici hebben allang het vermogen van kristallen herkend om energiegolven uit te zenden. Jullie vroege radio’s gebruikten kristallen transmitters en kristal- of silicone- technologie is de basis voor jullie computers. Meesters, dit is pas de top van de ijsberg, of moeten we zeggen, de top van de kristal!

Het doel van het gebruik van phi-kristal is om de gedachte en de energie die je wenst te richten, te versterken en samen te bundelen. Am plificatie is iets dat je makkelijker kunt begrijpen, maar coherentie (samenbundeling) is een wat moeilijker concept voor jullie, in fysische of Metatronische termen. Coherentie is een kristallijn aspect van lichtenergie-golven, waarbij iedere individuele golf in intelligente, geordende, harmonie is met alle andere golven. Op dit moment is jullie laserlicht het meest vooraanstaande voorbeeld van perfect coherent licht; alle fotonen die door een laser verzonden worden hebben dezelfde frequentie en zijn in een harmonische fasering in kwantum staten. We zeggen jullie dat phi-kristallen in staat zijn om een unieke mengeling te formeren en uit te zenden, van intentie-gecodeerd licht in perfecte coherente unie. Dit kan moeilijk te begrijpen zijn voor jullie, maar het is een belangrijk axioma en een sleutel-aspect van een nieuw paradigma, terwijl jullie de ascentie ingaan binnen het kwantum kristallijne veld. Coherentie verhoogt manifestatie van gepaste intentie. Begrijp je?

De Elementen van Phi-Kristallen
We kunnen zeggen dat de phi-kristallen in het Vogel-formaat een Atlantisch-Arcturiaanse technologie is, die gebruik maakt van specifieke basis-hoeken om de bewuste karakteristieken van het kwarts zelf te activeren, enorm te verfijnen en hoog te versterken. Er zijn vele soorten heilzame frequenties beschikbaar met phi-kristallen en met heel, heel veel verschillende soorten vibraties - niet wat je zou vinden in je natuurlijk gevormde kwarts. De Atlantische en Arcturiaanse meesters ontwikkelden en begrepen de immense en complexe technologie van kristallen. Voorwaar, enkele van de kristallen die ze op sleutelpunten op de planeet plaatsten, waren specifiek ontworpen om phi-frequenties uit te zenden en die zijn nu aan het ontwaken. Echter degenen die op natuurlijke wijze, door de tijd heen, gevormd zijn in de Aarde hebben niet diezelfde verfijnde vibratie, zie je.

Dus het is de phi, de gouden hoeken en sacrale lijnen, die de revelatie van de pulserende kristallijne energie creëren en het kwantum kristallijne veld activeren en er mee versmelten, om wat heilig is te eerbiedigen, om het hoogste symbool te onthullen - de hoogste vibratie van diegenen die de god-energiën van kristallijn licht zijn van de zon en de Grote Centrale Zon. Het  gouden phi element, dus, kwam  oorspronkelijk van de Sirius zon. Van daar uit vestigden ze zich op de Aarde en waar deze almachtige Arcturiaanse phi-kristallen zijn, vind je ook ware, diepe en wijze vibraties.  We wijzen er op dat niet alle kwarts van dit soort vibratie is. Voorwaar, enkele van de Atlantische meesterkristallen wel, we hebben jullie daar al eerder over verteld en dat die nu uit hun sluimer aan het ontwaken zijn.
Natuurlijke kwartsformatie hebben over het algemeen niet zo’n hoge frequentie en zijn noch phi in hun resonantie hoeken, noch van goudallooi. Sommige wel, maar de meesten niet. De kristallen van het gouden/silicone mengsel werden oorspronkelijk zowel gebruikt in de kristallen schedels als de Atlantische meesterkristallen die het hoogste veld dragen. Kleine holtes hiervan in natuurlijke vorm bevinden zich in Brazilië, Tibet en Arkansas, diep onder de oppervlakte, maar dit zijn er weinigen en ze zijn nog niet ontdekt.
Natuurlijke kwarts kristallen zijn hexagonaal en geven een spiralende phi energie af, die het krachtigst wordt uitgezonden door de punten. Omdat maar weinig natuurlijk gevormde exemplaren perfect symmetrisch zijn, ontwikkelden de Arcturiaanse en Atlantische priestergeleerden van de Atla-Ra een manier om kwarts heel precies te slijpen tot een formaat met een punt aan beide zijden, met gelijke symmetrische facetten, om te bereiken dat de universele levenskracht door de kristal kon worden uitgezonden. Tijdens dit proces realiseerden ze zich dat de chi-energie van de menselijke biologie, overgedragen kon worden in de kristal en beter verfijnd en spiralend gemaakt kon worden, naar een precies gefocust gebied op de bovenste punt.

De basis-hoek die op de meest vloeiende wijze de chi-energie kon ontvangen en verfijnen met hoger dimensionele phi-energie, werd bepaald op een facettering met een hoek van 51.8 graden, wat de hoek is van de kwart-piramidale octahedron. Het is de sacrale hoek die hemelse energie transmuteert naar de bio-minerale sfeer van het primaire, polaire aardse niveau. Het is de Thothiaanse/ Metatronische hoek die gebruikt werd in jullie Grote Piramide. Gewoonlijk wordt deze hoek en maat aangeduid als 51.8 graden, in werkelijkheid is het 51 graden, 51 minuten en 51 seconden. Zien jullie de meesterschap in het verbinden van het octahedron als zodanig, met boven zowel als beneden? Het verbindt beide werelden, geliefden, en is inderdaad goddelijk in z’n geheiligde resonantie.

Er zijn nog andere precieze hoeken, die gebruikt kunnen worden voor specifieke doeleinden, zowel aan de basis als aan de punt, die nog niet herontdekt zijn, maar dit zal op het juiste moment gegeven worden. In het NU, is de 51-51-51 hoek het meest heilzaam, voor het ontwaken van de mensheid tot hun beginfase van waarlijke zelf-realisatie. De geometrie trekt een precies geheiligd energieveld tot zich. Het trekt ook het menselijke veld tot zich, zie je.

Werken met Vogel Phi-Kristallen
Kun je beschrijven en uitleggen wat de verschillende werkingen van phi-kristallen in de Vogelslijpingen zijn van 12, 33, 13-20-33, 88, 108 en 144, zowel als in de droom-slijpingen?
Degene waaraan jullie refereren als Marcel Vogel, herkende de synergie tussen kristallen en water. De phi’s creëren een synergie die heel goed inpast bij datgene dat water en licht - de twee alchemische elementen - versmelt. Het versmelten van de twee tot één - die zowel verhardt als verzacht. Het verzacht de ziel en het versterkt de spirit, zie je. Wel nu, alle phi-geslepen (Vogel) kristallen hebben zeven primaire eigenschappen. Natuurlijke kwartskristalen bevatten sommige van deze eigenschappen, maar deze zijn grotelijks verfijnd en versterkt in de phi-geslepen units: 1) het versterken door frequentie, 2) het mogelijk maken van focus voor manifestatie, 3) verhoogde ontvangst en opslag van gedachten en intenties, 4) het transformeren of verfijnen van lichtgolf frequenties, 5)  het overbrengen van gedachten-energieën of gedachtenvormen, 6) het versmelten van frequentiële energieën en 7) het uitzenden van een frequentiëel veld. We zullen nu een korte beschrijving geven van de sleutel- voordelen en eigenschappen van de facetteringen waarnaar is gevraagd, maar bedenk dat er talloze andere ratio-combinaties en facet-modellen zijn die we niet benoemen en waar niet om  gevraagd is.

Informatie afkomstig uit de Shield Of the Command newsletter juni 2009, Aartsengel Metatron gechanneld door James Tyberonn.

Bovenstaande tekst is afkomstig van Jill van Maasdijk, auteur van Lichtwerk in Nederland en uitgeefster van het blad Shield of the Command Newsletter (het blad van en voor Lichtwerkers in Nederland en België). Deze tekst is met toestemming van de auteur op www.geneeskrachtigestenen.nl geplaatst, verdere overname van deze tekst is niet toegestaan in welke vorm dan ook. copyright©2012JillvanMaasdijk